Multicom Imobiliare S.R.L. cunoaste importanta datelor dvs. si se angajeaza sa protejeze confidentialitatea si securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi sa va furnizam intr-o maniera integrata si practica informatiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal in calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului Multicom Imobiliare( Uba Accommodation), clienti, potentiali clienti, consumatori, potentiali consumatori) in cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.


Va rugam sa parcurgeti aceasta Politica si sa ne adresati orice solicitare de detalii la datele de contact mentionate mai jos.


Totodata, aceasta Politica promovata de catre Multicom Imobiliare are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate in scopul accesarii website-ului, dispozitive de tip smartphone, tableta, televizor. In cazul in care nu sunteti de acord cu termenii si conditiile legate de utilizarea acestora (expuse in acest document din punct de vedere al protectiei datelor cu caracter personal dar si in termenii si conditiile generale, din punct de vedere al informatiilor confidentiale, drepturi de autor, etc.), va rugam sa nu utilizati site-ul www.ubacluj.ro.


Conform cerintelor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecÈ›ia persoanelor fizice în ceea ce priveÈ™te prelucrarea datelor cu caracter personal È™i privind libera circulaÈ›ie a acestor date È™i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecÈ›ia datelor – RGPD), ale Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata È™i ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal È™i protecÈ›ia vieÈ›ii private în sectorul comunicaÈ›iilor electronice, S.C. Multicom Imobiliare S.R.L., cu sediul social in Zalau, B-dul Mihai Viteazul, Nr. 58/C, jud. Salaj, tel/fax:0748.050.243; inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Salaj sub nr. J31/236/2013, avand CUI RO31949588, administreaza in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, in contextul vizitarii site-ului si achizitionarii serviciilor Multicom sub urmatoarele branduri: UBA ACCOMMODATION


Prin bifarea faptului ca sunteti de acord cu Termenii si conditiile / Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau dupa caz, prin continuarea utilizarii site-ului si serviciilor noastre ulterior parcurgerii aceste Politici, sunteţi de acord cu aceasta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.


1. Scopurile pentru care colectam si prelucram datele dvs. cu caracter personal
Multicom Imobiliare colecteaza si prelucreaza datele dvs. cu caracter personal pentru urmatoarele scopuri de prelucrare:
– Administrarea, imbunatatirea si realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.ubacluj.ro.
– Administrarea, imbunatatirea si realizarea serviciilor furnizate prin intermediul cardurilor promotionale emise de catre Multicom Imobiliare.
– Activitati comerciale de vanzari, cuprinzand realizare, administrare si dezvoltare vanzari, inclusiv vanzari online pe website-ul www.ubacluj.ro, administrarea conturilor clientilor, cercetare / studii de piata, statistica.
– Reclama, marketing si publicitate, activitati de promovare a produselor si serviciilor Multicom Imobiliare, desfasurarea companiilor promotionale,transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului consumatorului.
– Activitati de post vanzari, cuprinzand servicii de relatii cu clientii, informarea utilizatorilor / clientilor privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul Multicom Imobiliare ) imbunatatirea calitatii serviciilor de reparatii si intretinere a produselor comercializate prin activitatea desfasurata in cadrul serviciului de relatii cu clientii; efectuarea interventiei de service, inlocuiri de produse.
– In scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare.


2. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram
Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucram urmatoarele categorii de date cu caracter personal:
1. Pentru administrarea, imbunatatirea si realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.ubacluj.ro :
– nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), e-mail, sex, data si locul nasterii clientului, informatii tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locatia acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informatii in legatura cu intervalul orar precum si data la care a fost folosit website-ul Multicom Imobiliare , alte informatii care rezulta din folosirea aplicatiilor de tip cookies;

2. Pentru activitati comerciale de vanzari, cuprinzand realizare, administrare si dezvoltare vanzari, inclusiv vanzari online pe website-ul www.ubacluj.ro, administrarea conturilor clientilor, cercetare / studii de piata, statistica:
– nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), cod numeric personal, e-mail, sex, data si locul nasterii, seria si numarul cartii de identitate, date bancare, in scopul efectuarii platii, adresa de livrare.
3. Pentru reclama, marketing si publicitate, activitati de promovare a produselor si serviciilor Multicom Imobiliare, desfasurarea companiilor promotionale, transmiterea de newslettere (buletine informative) si SMS-uri, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentului consumatorului.
– nume si prenume, sexul, data si locul nasterii, telefon / fax, e-mail, adresa (domiciliu / resedinta), obisnuinte / preferinte / comportament..
4. Pentru activitati de post vanzari, cuprinzand servicii de relatii cu clientii, informarea utilizatorilor / clientilor privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea servicilor pe website-ul Multicom Imobiliare),
– nume si prenume, sexul, data si locul nasterii, telefon / fax, e-mail, adresa (domiciliu / resedinta), voce, obisnuinte / preferinte / comportament, alte date care rezulta din evaluarea serviciilor de catre clienti;
5. In scop probatoriu in legatura cu activitatile de mai sus si de arhivare: stocarea de date cu caracter personal mentionate la scopurile de mai sus, in vederea mentinerii evidentelor legate de activitatile desfasurate, pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi conform legii si contractelor incheiate, indeplinirea eventualelor cerinte de arhivare, in acord cu dispozitiile legale.
Datele cu caracter personal care beneficiaza de un regim special de protectie cum ar fi codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, vor fi colectate si prelucrate in conditii limitative si in concordanta cu dispozitiile legale pentru asigurarea respectarii regulilor aplicabile in domeniul protectiei datelor cu privire la acestea.
Furnizarea datelor cu caracter personal este necesara pentru ca Multicom Imobiliare sa realizeze activitatile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea Multicom Imobiliare de a va furniza respectivele servicii, informatii, de a raspunde solicitarilor dvs. sau de a realiza orice alte activitati din cele listate mai sus.


3. Cui dezvaluim datele dvs. cu caracter personal
In vederea realizarii unuia sau mai multor scopuri din cele mentionate mai sus, Multicom Imobiliare poate dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal urmatoarelor categorii de destinatari:
– partenerilor contractuali ai Multicom Imobiliare (cum este cazul companiilor cu care Multicom Imobiliare se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre), furnizori de servicii (de marketing, curierat, servicii de plata / bancare, telemarketing sau alte servicii), inclusiv entitati care asista Multicom in prelucrarea de date in calitate de imputerniciti, asiguratori, autoritati publice (Parchet, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului), in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din acelasi grup cu Multicom precum si dvs. ca persoana vizata in contextul exercitarii dreptului dvs. de acces.


4. Transferul Datelor cu Caracter Personal in strainatate
In conformitate cu art. 29 din Legea nr. 677/2001 care stabileste principiul conform caruia transferul datelor cu caracter personal poate fi efectuat numai in conditiile in care statul catre care se intentioneaza transferul datelor (statul de destinatie) asigura un nivel de protectie adecvat, coroborat cu art. 44 al Regulamentului nr. 679/2016, Multicom Imobiliare mentioneaza faptul ca providerul de gazduire al server-ului este LIQUID WEB (https://www.liquidweb.com)
Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri din cele indicate mai sus, o parte sau toate datele dumneavoastra mentionate mai sus pot fi transferate catre tari din Uniunea Europeana si din afara Uniunii Europene / Zonei Economice Europene. Pentru lista completa a tarilor catre care se transfera datele dvs. cu caracter personal, va rugam sa ne contactati la detaliile de contact de mai jos.
Multicom imobiliare ia toate masurile necesare pentru a asigura ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt protejate in mod adecvat indiferent de locul in care sunt transferate.
Prin transmiterea datelor dvs. cu caracter personal catre Multicom Imobiliare acceptati (in masura in care un acord din partea dvs. este cerut de lege), ca datele dvs. cu caracter personal:
– sa fie incluse in baza de date Multicom imobiliare si ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate de catre Multicom Imobiliare , inclusiv afiliatii si colaboratorii sai pentru desfasurarea si / sau derularea activitatilor care se incadreaza in scopurile de prelucrare de mai sus; acest consimtamant include si prelucrarea datelor legate de locatia echipamentului dvs, conform celor mentionate mai sus.
– sa poate fi transferate de catre Multicom Imobiliare atat afiliatilor sai precum si altei / altor entitati din tara sau strainatate, conform informatiilor de mai sus, pentru desfasurarea de catre acestea de activitati proprii legate de promovare si marketing si alte activitati conexe acestora.
Nivelul de protectie a datelor cu caracter personal este considerat drept adecvat in statele membre ale Uniunii Europene, respectiv in statele din zona economica europeana si anume Islanda, Liechtenstein si Norvegia, precum si in statele carora Comisia Europeana le-a recunoscut prin decizie, un nivel de protectie adecvat. Prin decizii emise in baza art. 25 alin. 6 din Directiva 95/46/EC), Comisia Europeana a recunoscut un nivel de protectie adecvat al datelor cu caracter personal in Andora, Elveția, Insulele Feroe, Guernsey, Insula Man, Jersey, Argentina, Canada, Israel, Uruguay, Noua Zeelanda si Statele Unite ale Americii (in situatia in care operatorul din SUA, destinatar al datelor transferate din Uniunea Europeana, a aderat la Principiile Safe Harbour 2).
In conformitate cu art. 48 al Regulamentului nr. 679/2016 (GDPR), „orice hotărâre a unei instanÅ£e sau a unui tribunal ÅŸi orice decizie a unei autorităţi administrative a unei ţări terÅ£e care impun unui operator sau persoanei imputernicite de operator să transfere sau să divulge date cu caracter personal”, poate fi recunoscută sau executată în orice fel numai dacă se bazează pe un acord internaÅ£ional, cum ar fi un tratat de asistenţă judiciară reciprocă în vigoare între Å£ara terţă solicitantă ÅŸi Uniune sau un stat membru, fara a se aduce atingere altor motive de transfer in temeiul prezentului articol .


5. Prin citirea prezentei Politici ati luat la cunostinta de faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv:
Dreptul de acces
In baza unei cereri prealabile, aveti dreptul de a obtine din partea Multicom Imobiliare o confirmare cu privire la prelucrarea sau nu a datelor cu caracter personal. In cazul afirmativ, aveti dreptul de acces la datele respective si la urmatoarele informatii: scopurile prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal.

Dreptul de rectificare
In baza unei cereri prealabile, aveti dreptul de a obtine de la Multicom Imobiliare ,fara intarzieri nejustificate, corectarea datelor cu caracter personal incorecte sau inexacte. Totodata, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

Dreptul la stergere (dreptul de a fi uitat)
In baza unei cereri prealabile, daca datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, nu exista niciun alt scop, temei sau interes legitim, ori o obligatie legala pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Multicom, aveti dreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate.

Dreptul la portabilitate
In baza unei cereri prealabile, aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal furnizate, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si dreptul de a transmite datele cu caracter personal unui alt operator.

Dreptul de opozitie
In baza unei cereri prealabile, aveti dreptul de a va opune prelucrarii de catre Multicom Imobiliare , a datelor cu caracter personal in anumite circumstante, respectiv daca datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, nu exista niciun alt scop, temei sau interes legitim, ori o obligatie legala pentru prelucrarea acestor date.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii
In baza unei cereri prealabile, aveti dreptul de a obtine din partea Multicom Imobiliare restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor; considerati ca prelucrarea este ilegala si va opuneti stergerii datelor intrucat ati optat pentru restrictionarea prelucrarii datelor; considerati ca Multicom Imiobiliare nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, respectiv daca datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, nu exista niciun alt scop, temei sau interes legitim, ori o obligatie legala pentru prelucrarea acestor date; v-ati opus prelucrarii datelor pe perioada in care au loc verificari cu privire la situatia in care scopul, temeiul sau interesul legitim, ori obligatia legala, prevaleaza asupra drepturilor exercitate de dvs.

Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere
Fara a aduce atingere oricaror alte cai de atac administrative sau judiciare, aveti dreptul de a depune o plangere la ANSPDCP (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal), in cazul in care considerati ca prelucrarea datelor cu caracter personal incalca RGPD.
Va puteti exercita aceste drepturi trimitand un e-mail catre Multicom prin accesarea formularului de contact la adresa https://www.ubacluj.ro/contact/ sau ne puteti scrie la urmatoarea adresa de posta: Zalau, B-dul Mihai Viteazul, Nr. 58/C, judetul Salaj, sau de e-mail office@ubacluj.ro
Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa Zalau, B-dul Mihai Viteazul, Nr. 58/C, judetul Salaj sau prin transmiterea unui email la adresa email office@ubacluj.ro va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:
– o data pe an, sa vi se confirme conform legii, faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
– sa accesati si sa interveniti asupra datelor transmise;
– sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara (cu exceptia prelucrarii de marketing direct, caz in care va puteti opune oricand in mod gratuit si fara justificare)
– sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.
Puteti sa va opuneti oricand si fara justificare, prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal in scop de marketing direct, prin trasmiterea catre Multicom Imobiliare (prin accesarea formularului de contact la adresa https://www.ubacluj.ro/contact/ sau la adresa de posta: Zalau, B-dul Mihai Viteazul, Nr. 58/C, judetul Salaj sau de e-mail office@ubacluj.ro), a unei solicitari scrise, datate si semnate in acest sens. In acest caz, solicitarea dumnevoastrava fi inaintata catre departamentul specializat al Multicom Imobiliare care gestioneaza aceste solicitari; este posibil sa primiti un mesaj prin care se confirma ca optiunea dumneavoastra a fost notata, precum si orice alte informatii necesare, dupa caz.

De asemenea, puteti sa va opuneti oricand, din motive intemeiate si legitime, conform legii, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul prelucrarii de catre Multicom, cu exceptia cazului in care exista prevederi legale contrare. In acest scop, puteti inainta Multicom o cerere scrisa, datata si semnata, la adresa de posta: Zalau, B-dul Mihai Viteazul, Nr. 58/C, judetul Salaj sau un e-mail la office@ubacluj.ro sau accesand formularul de contact la adresa https://www.ubacluj.ro/contact/ Si in acest caz, solicitarea dumneavoastra va fi inaintata catre departamentul specializat al Multicom Imobiliare care gestioneaza aceste solicitari si veti primi un raspuns din partea Multicom Imobbiliare si orice alte informatii relevante legate de solicitarea dvs.


6. Prevederi speciale legate de minori
Multicom Imobiliare nu urmareste in activitatile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atentie deosebita de acorda de catre Multicom Imobiliare pentru a se asigura ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizeaza in conformitate cu cerintele legale si in cazuri strict determinate.
Multicom nu realizeaza activitati promotionale de marketing direct fata de minori.
Minorilor care nu au implinit varsta de 16 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicatii pe site-ul Multicom Imobiliare sau altfel de la Multicom Imobiliare , ori participarea la concursuri sau campanii ale Multicom Imobiliare , decat daca aceasta se realizeaza in numele minorului de catre reprezentantul legal sau tutorele minorului in cauza, conform legii.
Minorii care au implinit varsta de 16 ani pot achizitiona servicii solicita si primi comunicatii de la Multicom Imobiliare numai daca au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.
In cazul aplicarii art. 6, alineatul (1) lit.a din Regulamentul nr. 679/2016, daca copilul are sub varsta de 16 ani, prelucrarea datelor cu caracter personal va putea fi efectuata legal, numai daca si in masura in care consimtamantul este acordat sau autorizat de titularul raspunderii parintesti asupra copilului. Aceasta clauza nu afecteaza dreptul general al contractelor aplicabil in statele membre, cum ar fi normele privind valabilitatea, incheierea sau efectele unui contract in legatura cu un copil.
De asemenea, orice persoana care ne furnizeaza datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicatii sau dispozitive acoperite de aceasta Politica garanteaza ca este major, respectiv are capacitate deplina de exercitiu.
Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai in conditiile legii, si avand in vedere cele de mai sus.


7. Durata prelucrarii datelor va fi determinata in general de momentul exercitarii dreptului dumneavoastra la opozitie, in conditiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 677/2001, cu exceptia cazurilor cand prin lege se prevede alt termen, caz in care se aplica acel termen. De asemenea, Multicom Imobiliare poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durata mai indelungata, in scop probatoriu si de arhivare.
Totodata, stocarea datelor personale pentru o perioada mai indelungata de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, imbunatatirea serviciilor, cercetare / studii de piata.
8 Alte informatii
Va rugam sa verificati la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informati in legatura cu aceasta.
La incheierea operatiunilor de prelucrare, datele inregistrate vor putea fi transferate, integral ori partial, oricarei alte persoane juridice cu respectarea legislatiei speciale in vigoare, in conditiile in care acestea vor fi folosite in scopuri similare cu cele prevazute in acest document.
Pentru inregistrarea eronata a datelor personale cauzata de softul de indexare a datelor, Multicom Imobiliare nu isi asuma nicio responsabilitate.
Va semnalam faptul ca niciun program de securizare a informatiilor nu este infailibil.

Alte aspecte (Concluzii)
Prelucrarea datelor cu caracter personal nu se face automat.
In prezent, datele cu caracter personal sunt stocate la sediul Multicom Imobiliar din Romania. Datele cu caracter personal vor fi transmise persoanelor afiliate, unor terti sau institutii ale statului numai in anumite circumstante, respectiv in scopul, temeiul sau interesul legitim al indeplinirii raporturilor comerciale (de afaceri), ori pentru indeplinirea unor obligatii legale. Datele cu caracter personal nu vor fi transmise in afara Spatiului Economic European (SEE), cu exceptia cazului in care transmiterea este necesara pentru indeplinirea unei obligatii legale si doar in anumite circumstante cum ar fi aplicarea unor masuri de protectie adecvate si dupa caz, in baza unei notificari prealabile.
Multicom Imobiliare va depune toate eforturile rezonabile in vederea protejarii datelor cu caracter personal, prin stabilirea unor masuri tehnice de securitate cu privire la protectia datelor cu caracter personal procesate.
Orice cerere privind exercitarea drepturilor dvs. in conformitate cu dispozitiile RGPD, va putea fi inaintata la urmatoarele adrese:
Adresa sediului Multicom Imobiliare S.R.L., din Zalau, B-dul Mihai Viteazul, Nr. 58/C, judetul Salaj; prin email la adresa: office@ubacluj.ro, sau prin telefon la nr:0748.050.243